Nieuw uurtarief 2023

Wij als LetsCo – verder na letsel zijn er trots op dat wij de afgelopen jaren veel jongeren met letsel verder hebben kunnen helpen op het gebied van onderwijs. Daarbij hebben we ons in de afgelopen jaren op allerlei vlakken verder ontwikkeld, niet in de laatste plaats op inhoudelijk vlak. Dit alles hebben we kunnen doen zonder iets te hoeven wijzigen aan ons tarief.

We kunnen echter niet om de huidige economische situatie heen: er is sprake van hoge inflatie en kostenstijgingen. Daardoor worden ook voor ons de kosten hoger, onder meer de personeelskosten. Ons belangrijkste kapitaal zijn onze collega’s. Om ervoor te zorgen dat wij naar de toekomst toe de kwaliteit van onze begeleiding kunnen blijven waarborgen is het belangrijk om onder meer te blijven investeren in onze collega’s.

Daarom dat wij ons genoodzaakt zien om een tariefwijziging door te voeren. Hierin kunnen we transparant zijn: het betreft een stijging van 10%.

Concreet betekent dit dat ons uurtarief van € 125,00 ex btw stijgt naar € 137,50 ex btw. Deze tariefwijziging gaat in per 1 januari 2023 en is van toepassing op al onze nieuwe voorstellen én vervolgvoorstellen binnen reeds lopende begeleidingstrajecten.

Mocht deze toelichting voor jou reden zijn om contact op te nemen, bel dan met Kaj van der Mooren, via 06 144 75 380.

We danken je voor je vertrouwen en hopen met deze toelichting, onze prettige samenwerking naar de toekomst toe te kunnen blijven voortzetten.