Over LetsCo

Jouw zaak, LetsCo’s zorg

Het schoolgaande letsel-slachtoffer helpen. Dat kan alleen met de expertise van LetsCo – verder na letsel. Als enige in zijn soort is LetsCo gespecialiseerd in het verder helpen van jongeren met letselproblematiek die vastlopen op het gebied van onderwijs. Wij begrijpen waar de cliënt mee te maken heeft: de druk om te presteren op school en niet anders zijn dan andere leerlingen, de mentale en fysieke letselklachten, het leven in angst en het verliezen van motivatie terwijl ontwikkeling, groei en belangrijke keuzes vaak centraal staan. Jij wilt het beste voor jouw cliënt zodat hij of zij met nieuwe moed door kan. Met onafhankelijke, maatwerk trajecten is LetsCo jouw partner voor het verder helpen van jonge letselschade-slachtoffers. De keuze voor deskundig advies en passende begeleiding van LetsCo biedt nieuw perspectief.

Shot of a beautiful mother helping her adorable daughter with her homework at home
Students with their schoolwork. The students working together as they sit side by side at a table. One student looks at a digital tablet.

Letselproblematiek en onderwijs

De letsel-onderwijsdeskundigen van LetsCo zijn zeer ervaren in het begeleiden van de jongeren. Met expertise binnen de psychologie, onderwijs en ontwikkeling kunnen zij als geen ander helpen bij motivatieproblemen, angsten en spanningen na letsel, leerproblematiek en studiekeuze. Bemiddeling met de onderwijsinstelling is vaak van groot belang omdat onze specialistische begeleiding hierop aangepast wordt en de kans op uitval en vertraging aanzienlijk verkleint.

Maatwerk letselschadetraject

Elke jongere is anders. Gelukkig heeft LetsCo de specialistische kennis en benodigde ervaring in huis om de jongere praktisch en mentaal te ondersteunen in zijn of haar specifieke behoefte. Onze maatwerktrajecten worden met zorg samengesteld, zodat voor iedere cliënt in Nederland de juiste, passende interventie ingezet kan worden om het beste resultaat te bewerkstelligen, om uitval en vertraging te voorkomen. Dat deze trajecten zo goed werken komt omdat we het onderwijssysteem goed kennen en dichtbij jou en jouw client staan. Wij gaan voor het beste resultaat en ontzorgen jou tegelijkertijd door de persoonlijke ontwikkeling en psychisch welbevinden van jouw cliënt te bevorderen.

Lachende studenten op school tijdens een tussenuur of pauze, na de les, omdat ze verder gaan na letsel
Young students and their teacher with wheelchair and laptop studying  in a library.

Bewezen aanpak

Al vele letselschadeslachtoffers, verzekeraars, arbeidsdeskundigen, belangenbehartigers en andere betrokkenen zijn bekend met de aanpak en resultaten van LetsCo. Met tevredenheid zijn trajecten afgerond, waarbij diploma’s werden gehaald, studiekeuzes werden gemaakt, angsten zijn verminderd, herstel is bevorderd en motivatie is teruggevonden. Al deze trajecten hebben gemeen dat ze onafhankelijk zijn en een gedegen plan van aanpak kennen met heldere afspraken, termijnen en doelstellingen. Daarbij is een traject van LetsCo gekenmerkt door heldere communicatie en regelmatig, persoonlijk contact waarbij tevens het welbevinden gemonitord wordt. Het bewijs voor ons succes zijn onze tevreden cliënten en terugkerende klanten. Met LetsCo kies je voor een deskundige, doelgerichte aanpak met een grote mate van betrokkenheid.

Investeer in herstel

Een samenwerking met LetsCo – verder na letsel is voor een belangenbehartiger of verzekeraar van meerwaarde. Complexe en risicovolle casussen worden helder en beïnvloedbaar met tussenkomst van LetsCo. Dit leidt tot een verminderde kans op uitval of vertraging, sneller herstel en een voorspoedige terugkeer naar de onderwijsinstelling. Na één traject met LetsCo, zien we je terug.

Wil je ook het beste voor je cliënt? Neem dan vrijblijvend contact op met de letsel-onderwijsdeskundige uit je regio of info@verdernaletsel.nl. Heb je nog geen concrete zaak, maar wil je graag van ons op de hoogte blijven? Volg ons dan op LinkedIn en meld je aan voor de nieuwsbrief.

Onze diensten

LetsCo – verder na letsel heeft specialistische kennis en benodigde ervaring in huis om jongeren praktisch en mentaal te ondersteunen in zijn of haar specifieke behoefte. Onze maatwerktrajecten worden met zorg samengesteld, zodat voor iedere cliënt in Nederland de juiste, passende interventie ingezet kan worden om het beste resultaat te bewerkstelligen, om uitval en vertraging te voorkomen. Met tevredenheid zijn trajecten afgerond, waarbij diploma’s werden gehaald, studiekeuzes werden gemaakt, angsten zijn verminderd, herstel werd bevorderd en motivatie werd teruggevonden. Al deze trajecten hebben gemeen dat ze onafhankelijk zijn en een gedegen plan van aanpak kennen met heldere afspraken, termijnen en doelstellingen.

  • B beschikbaar voor basisonderwijs
  • M beschikbaar voor middelbaar onderwijs
  • V beschikbaar voor vervolgonderwijs (mbo, hbo, wo)

Aangepaste huiswerkbegeleiding is begeleiding of bijles, rekening houdend met het letsel. Het letsel kan van invloed zijn op het concentratievermogen, informatieopname, -verwerking en – reproductie of andere zaken. Hiermee wordt in de begeleiding rekening gehouden, om alsnog de stof eigen te maken.

VMB

 

NAAR CASUS

Het aanleren van adequate leer- en studievaardigheden geeft de jongere handvaten om, ondanks het letsel, door een andere manier van leren of studeren de stof en vaardigheden te leren beheersen. Het (inter-)actief verwerken van de lesstof is voor veel jongeren een goede methode. Hiervoor bieden wij verschillende tools en tips.

VMB

 

NAAR CASUS

Advisering Passend Onderwijs is ondersteuning aan ouders en jongeren bij het aanvragen van extra (onderwijs)zorg, afgestemd met onderwijsinstelling en het letsel van de jongere. In samenwerking stelt de school een ontwikkelingsplan op om tegemoet te komen aan de zorgbehoefte van de jongere. Zo wordt de brug geslagen tussen de uitdagingen en behoeften van de jongere met het letsel, en het programma van de onderwijsinstelling. Een ideale situatie word geschetst, mogelijkheden worden onderzocht en afspraken worden gemaakt. Zo krijgt de jongere de ruimte om tot gewenste resultaten te komen, zowel op het gebied van herstel als het gebied van presteren.

VMB

 

NAAR CASUS

Jongeren her-activeren door middel van coaching en hulp bij energieverdeling. Zo wordt de studiebelasting overzichtelijk en de balans in onderwijs en privétijd (terug-)gevonden. De jongere wordt gecoacht op het vinden van motivatie en het bereiken van persoonlijke doelen, ondanks het ervaren van letsel. Ook is het gebruikelijk dit bij aanvang van een nieuw schooljaar in te zetten.

VMB

 

NAAR CASUS

Met het letselprofiel worden leerkrachten en andere betrokken geadviseerd over de gevolgen van het letsel van de jongere. Zo wordt er begrip voor de situatie gecreëerd en gerichte begeleiding geadviseerd en gevraagd. Dit is een tastbare tool, die tevens verhelderd kan worden tijdens een gesprek.

VMB

 

NAAR CASUS

Onderwijsbemiddeling is bemiddeling tussen ouders, onderwijsinstelling, jongere, verzekeraar en belangenbehartiger en kan behulpzaam zijn bij elke onderwijsvorm. Door onderwijsbemiddeling worden knelpunten tussen jongere en de onderwijsinstelling geïdentificeerd en mogelijkheden voor een herstel in relatie of studievoortgang onderzocht. Zo wordt de brug geslagen tussen de uitdagingen en behoeften van de jongere met het letsel, en het programma van de onderwijsinstelling.

VMB

 

NAAR CASUS

Aangepaste examentraining is specifieke examenvoorbereiding, rekening houdend met het letsel. Afhankelijk van de behoefte, komen componenten van aangepaste leerstrategieën, planningsvaardigheden, psychische begeleiding hierin terug met het doel het behalen van het diploma. Ook zal er contact opgenomen worden met de onderwijsinstelling voor eventuele extra ondersteuning gedurende de examens.
VM


Het aanleren van plannen en hulp bij daadwerkelijk plannen, rekening houdend met het letsel. Een planning biedt houvast en structuur in het maak- of leerwerk. Op deze manier is het werk overzichtelijker en gemakkelijker vol te houden. Het zorgt voor balans tussen privé- en onderwijsactiviteiten en komt ten goede aan de energieverdeling.

VM

 

NAAR CASUS

Psychische begeleiding is erop gericht om de klachten weer hanteerbaarder te maken. Wij werken onder andere met EMDR, cognitieve gedragstherapie en coaching. Ook kunnen we ondersteunen in het vinden van passende psychische hulp wanneer dat nodig is.

VMB

 

NAAR CASUS

Advies bij schoolkeuze en de begeleiding bij de eventuele overstap naar een andere onderwijsinstelling. Na letsel kunnen voorheen onbelangrijke redenen een rol gaan spelen in de keuze van een onderwijsinstelling. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de afstand, onderwijsvorm, persoonlijke begeleiding, het niveau, de grootte van de onderwijsinstelling.

VMB

 

Begeleiding bij het uitwerken en afronden van de eindscriptie wanneer de jongere vastloopt op specifieke onderdelen of persoonlijke uitdagingen met betrekking tot het letsel. Het coachen op het gebied van uitdagingen, het proces en de motivatie. Het vinden van een juiste structuur en planning, en het bieden van inhoudelijke hulp.

V

 

Stagebegeleiding biedt hulp bij het vinden van een stageplek, rekening houdend met het letsel, en ondersteuning bij het doorlopen van die stage. Sommige stageplaatsen zijn voor bepaalde typen letsel meer/minder geschikt dan andere. Ook kan de samenwerking met de onderwijsinstelling hiervoor opgezocht worden. Tijdens de stage word de voortgang in de gaten gehouden, op knelpunten gecoacht en aangepakt wanneer nodig.

V

 

NAAR CASUS

Studiebegeleiding is het adviseren van en begeleiden naar een passende studiekeuze, meestal naar aanleiding van een toekomstoriëntatie-traject. Het aanmelden bij een passende onderwijsinstelling, het verzorgen van warme overdracht en eventueel het organiseren van vrijstellingen.

VM

 

Toekomstoriëntatie is het uitvoeren van een traject waarbij een gewenste schoolloopbaan geschetst wordt, rekening houdend met eventuele gevolgen van letsel. Bij een toekomstoriëntatie-traject zijn assessments en gesprekken onderdeel van de aanpak, waarna een rapportage opgesteld waarin alle bevindingen genoteerd staan. De toekomstoriëntatie kan richting geven voor een nieuwe opleiding, een stage- of afstudeeropdracht, maar kan ook ondersteunend zijn aan het maken van een leerplan in samenwerking met een onderwijsinstelling.

VMB

 

NAAR CASUS

Aanmeldformulier dossier

Jij hebt als belangenbehartiger of verzekeraar allebei te maken met een jong letselschadeslachtoffer dat vastloopt op het gebied van onderwijs. Hulp is nodig, en LetsCo kan dit bieden.

Meld gezamenlijk de zaak aan zodat één van de letsel-onderwijsdeskundigen uit de betreffende regio een afspraak kan inplannen met de jongere. Op basis van zijn of haar hulpvraag zal een begeleidingsvoorstel ingediend worden, en na akkoord zal de begeleiding voor dit op-maat-traject ingezet worden. Onze letsel-onderwijsdeskundige houdt je op de hoogte, of neemt je mee in besluitvormingen wanneer nodig. Jullie ontvangen van ons een tussentijdse verslaglegging met daarin de actuele stand van zaken, evenals een afrondend verslag met daarin een beschrijving van de behaalde resultaten. Wanneer naar ons onafhankelijk oordeel de jongere meer begeleiding nodig heeft, zullen we een nieuw voorstel doen.

Vul dus onderstaande gegevens in voor het aanmelden van een dossier, dan nemen we zo snel mogelijk contact met je op voor de opvolging van dit dossier.

    Al uw gegevens zijn gewaarborgd voor de AVG en gegevens worden vertrouwelijk behandeld.