Casuïstiek LetsCo

MAVO/HAVO-scholiere van 13 jaar raakt gewond door een incident tijdens het paardrijden. Door het missen van veel lesuren dreigt ze het jaar opnieuw te moeten doen.

Oorzaak letsel

Tijdens het paardrijden slaat het paard waar cliënt op zit op hol. Ze belandt hard op de grond en is een korte periode buiten bewustzijn. Nadat ze in het ziekenhuis weer is bijgekomen, blijkt ze inwendige bloedingen te hebben.

Potentiële problemen

Cliënt heeft een aantal weken school gemist en ook een complete toets-week. Daarnaast is ze snel moe en heeft veel hoofdpijn waardoor ze regelmatig eerder de schooldag moet afsluiten. Haar cijfers dalen en het lijkt erop dat ze het jaar moet gaan doubleren, en waarschijnlijk komend jaar van het tweetalig onderwijs af moet.

Aanpak

Na gesprek met cliënte en haar ouders is besloten om direct in samenspraak met school een plan op te stellen waardoor ze (ondanks) teveel onvoldoenden toch onder voorbehoud door kan naar het tweede jaar. Via de sectordirecteur krijgen we de toezegging, dat we in contact mogen treden met de individuele docenten om een deel van de gemiste lesstof te kunnen laten vervallen. Verder maken we een planning met cliënt en bieden haar bijlessen op enkele belangrijke vakken.

Resultaat

Cliënt (en ouders) krijgen het vertrouwen terug dat het jaar te halen is, en school gaat akkoord met een ‘overgang onder voorbehoud’ na toezegging van onze externe ondersteuning. Ook de bijlessen werpen hun vruchten af en aan het eind van het schooljaar kan cliënt door naar jaar twee. Ook mag ze op het tweetalige onderwijs op eigen niveau blijven.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.