Case 1

Een basisschoolleerling van 9 jaar valt van speeltoestel. Hoofdpijn en concentratieproblemen zijn het gevolg. Kans op achterstanden op school is daarom groot.

Oorzaak letsel

Een 9-jarige leerling uit groep zes van de basisschool valt tijdens het buitenspelen ongelukkig van een klimrek. Hierbij loopt hij letsel aan zijn hoofd op.

Potentiële problemen

Cliënt geeft thuis regelmatig aan hoofdpijn te hebben en vermoeid te zijn. Ook vanuit de school komen dergelijke signalen waarbij wordt aangegeven dat de leerling problemen lijkt te hebben met het focussen op de schooltaken. Cliënt dreigt achterstanden op te lopen ten opzichte van zijn klasgenootjes.

Aanpak

Nadat LetsCo door betrokken partijen gevraagd wordt te interveniëren in dit dossier wordt er door de letsel-onderwijsdeskundige een afspraak ingepland met cliënt en zijn ouders. Cliënt neemt deel aan het gesprek, maar gezien zijn leeftijd wordt ook intensief met de ouders gesproken om de problematiek goed in kaart te krijgen. Ook wordt contact opgenomen met de groepsleerkracht van cliënt om het functioneren van cliënt in de klas te bespreken. Naar aanleiding van deze gesprekken wordt bekeken hoe cliënt ondersteund kan worden zodat (verdere) achterstanden worden ingelopen/voorkomen. Het zorgteam van de school bood voor zo ver dat mogelijk was begeleiding, waar dit ophield gaat LetsCo verder. Concreet houdt dit in het aanbieden van bijlessen op het gebied van (begrijpend) lezen en spelling.

Resultaat

Door de gezamenlijke aanpak van de letsel-onderwijskundige en het zorgteam van de school krijgt cliënt de noodzakelijke ondersteuning die het mogelijk maakt dat hij op een voldoende niveau op school kon presteren. Concreet houdt dit in dat cliënt aan het eind van het schooljaar samen met zijn klasgenootjes overgaat naar groep 7 van de basisschool.  

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.