Studievertraging door letsel (mbo/hbo/universiteit)

Studievertraging oplopen is nooit echt leuk. Het maakt daarbij niet uit of je studeert aan het hbo, de universiteit of dat je een opleiding volgt op het mbo. Toegegeven, sommige studenten kiezen ervoor om bewust uit te lopen bijvoorbeeld omdat ze er de voorkeur aan geven om bestuurswerk te verrichten of tijdelijk (extra) vakken in het buitenland te volgen. Over dit soort gevallen gaat het hier niet. We hebben het wel over studenten die ongewild studievertraging oplopen. Dat kan allerlei oorzaken hebben. Over het algemeen is het zo dat er jou als student iets overkomt in je persoonlijke leven dat je niet aan had zien komen en dat er (mede) de oorzaak van is dat je niet nominaal blijft lopen. Een voorbeeld hiervan is het oplopen van letsel. Het overkomt meer studenten dan je wellicht zou denken. Regelmatig is een verkeersongeval de oorzaak van dat letsel, maar letsel kan je natuurlijk ook oplopen tijdens het uitgaan of gewoon thuis. Het resultaat is vaak hetzelfde: je bent gewond en je moet eerst herstellen voordat je weer aan de studie kan. Wanneer je dan al veel lessen of tentamens hebt gemist is studievertraging het vervelende gevolg.

Het voorkomen of beperken van studievertraging na letsel

Wie slachtoffer is geworden van een ongeval en daardoor letsel heeft opgelopen wil vaak maar een ding. Zo snel mogelijk terug naar de situatie zoals die was voor het ongeval en het letsel. Heel logisch, maar tegelijkertijd vaak heel ingewikkeld. Met name wanneer het letsel langdurig of zelfs blijvend voor beperkingen zorgt. Hoe erg het ook is, het betekent dat je actie moet ondernemen om met je nieuwe situatie om te kunnen gaan. Ook op het gebied van onderwijs. Wie door een ongeval bijvoorbeeld in een rolstoel belandt zal waarschijnlijk aanpassingen op de universiteit of op de (hoge)school moeten regelen. Ook moet er rekening mee gehouden worden dat het volledig volgen van alle aangeboden vakken wellicht te vermoeiend is in verband met de klachten die je hebt overgehouden als gevolg van het ongeval. Dat er iets moet gebeuren is dus wel duidelijk. Maar hoe regel je zoiets?

Professionele ondersteuning scheelt een stuk!

Wanneer je na een ongeval terug op school komt met bepaalde beperkingen wil de onderwijsinstelling over het algemeen heus wel zijn best doen om je zo goed mogelijk te begeleiden en te helpen. Toch werkt dit in de praktijk niet altijd even goed. Ergens ook wel logisch: de corebusiness van docenten is lesgeven. De problematiek waar iemand na een ongeval mee worstelt, daarin zijn ze minder thuis. Het is daarom slim dat je op dat punt niet direct verschrikkelijk veel van je school of universiteit verwacht. Neem in dit soort gevallen daarom contact op met iemand die wel gespecialiseerd is in dit soort problematiek. Een letsel-onderwijsdeskundige. Het regelen van aanpassingen (hulpmiddelen, maar ook het regelen van mogelijke extra herkansingen, bijles e.d.) is iets wat zo’n letsel-onderwijsdeskundige dagelijks doet. Informeer ook je verzekeraar even wanneer je geholpen wilt worden door een letsel-onderwijsdeskundige.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.