Het coronavirus, het voorgezet onderwijs en letsel

Schooljaar 2020-2021

Schooljaar 2020-2021

Het coronavirus heeft impact op iedereen. Voor de een is het een tijd om te vertragen en te rusten, voor de ander resulteert het in veel onzekerheid nu en twijfel over de toekomst. De kans op doubleren is groter, hoewel er tegelijkertijd meer ruimte dan ooit is om individuele afspraken te maken om dit te voorkomen. Hieronder vind je voor het basisonderwijs de huidige stand van zaken en de mogelijkheden die wij zien.

Voortgezet onderwijs

Middelbare scholen gaan na de zomervakantie weer helemaal open. Vanaf 1 juli wordt de 1,5 meter afstandsregel tussen leerlingen op middelbare scholen losgelaten, ook als ze 18 jaar of ouder zijn. Daardoor ontstaat er ruimte voor bijvoorbeeld diploma-uitreikingen of lessen met meer leerlingen.

Scholen moeten zich wel blijven houden aan de volgende regels: strikte hygiënemaatregelen van het RIVM, besmettingsgevallen melden bij de GGD, het beperken van de contacten door bijvoorbeeld gespreide pauzes en begintijden en een goede check of jongeren met corona gerelateerde klachten thuisblijven.

Leerlingen hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden maar wel richting het onderwijspersoneel. Wanneer een leerling terugkomt uit een land met kleurcode rood of oranje (volgens de reisadviezen van de Rijksoverheid), dan wordt dringend verzocht eerst 10 dagen in quarantaine te gaan. Er zijn verschillende scholen die de mondkapjesplicht ingevoerd hebben om hun medewerkers en leerlingen zo veel mogelijk te beschermen.

Omdat middelbare scholen weer volledig opengaan, kunnen we er vooralsnog van uitgaan dat de centraal schriftelijk examens doorgang gaan vinden.

LetsCo

Jongeren met letsel zullen weer het reguliere voortgezet onderwijs volgen. Ten opzichte van afgelopen half jaar zullen zij, zoals het er nu uitziet, geen grote veranderingen ondervinden vanwege corona. Ook de examens zullen waarschijnlijk doorgaan.

De interventies die gepleegd worden, zullen op de reguliere manier gedaan worden. Leerlingen worden dan afhankelijk van de aard van het letsel bijvoorbeeld voorbereid op toetsmomenten middels plannen en organiseren, het juist verdelen van de energie, het organiseren van extra tijd of het spreiden van de toetsen. Inhoudelijke kennis wordt overgedragen via bijles, of nieuwe leermethodieken worden aangeleerd. Voortgang kan via coaching gewaarborgd worden.

In sommige gevallen zijn voorzieningen waar de leerling recht op heeft nog niet georganiseerd. Afstemming met de onderwijsinstelling kan in dit geval zinvol zijn voor het toekennen van bijvoorbeeld extra tijd. Het creëren van begrip voor de situatie van de cliënt, middels het letselprofiel en gesprekken, kan dan tevens een goede start van een samenwerking tussen student en onderwijsinstelling bewerkstelligen.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.