Het coronavirus, het middelbaar en hoger onderwijs en letsel

Het coronavirus heeft impact op iedereen. Voor de een is het een tijd om te vertragen en te rusten, voor de ander resulteert het in veel onzekerheid nu en twijfel over de toekomst. De kans op extra studievertraging is in deze tijd groot, hoewel er tegelijkertijd meer ruimte dan ooit is om individuele afspraken te maken om dit te voorkomen.

Hieronder vind je voor het middelbaar en hoger onderwijs de huidige stand van zaken en de mogelijkheden die wij zien.
Het middelbaar- en hoger onderwijs blijft tot (in ieder geval) 19 mei gesloten. Scholen geven onderwijs op afstand. Als deze periode verlengd zal worden, zal dit rond 12 mei bekend gemaakt worden.

Mbo

Stages en examens in het middelbaar beroepsonderwijs gaan zoveel mogelijk door. Met name de stages voor het laatste jaar van een opleiding zijn het belangrijkste en krijgen voorrang. Bij veel stageplekken blijkt het echter niet haalbaar om de stage regulier door te zetten. Om geen extra vertragingen op te lopen is het van groot belang om daar direct goede afspraken over te maken. De examens kunnen online, op stageplekken of andere locaties worden afgenomen, wanneer de richtlijnen van het RIVM in acht genomen worden. Dit zal in de praktijk betekenen dat op de meeste scholen tot en met 28 april geen fysieke examens plaatsvinden. Een groot deel van de examens in het mbo zijn namelijk examens in de beroepspraktijk. En het is voor veel scholen niet mogelijk om het nu zo te organiseren dat die door kunnen gaan op een manier die daarbij past.

Mbo-scholen hebben tot 12 maanden na de start van de opleiding (bij meerjarig opleidingen) de tijd om een bindend studieadvies (BSA) te geven. Het positief of negatief bindend studieadvies kan pas gebeuren wanneer er over de hele linie voldoende beeld is over de studievoortgang en de school hierbij de persoonlijke omstandigheden van de student betrekt.

Wanneer er vertraging opgelopen wordt en sommige vakken of de stage niet afgerond kan worden voor 1 september, kan een mbo-student mogelijk alsnog toegelaten worden op een hogeschool. Studenten hebben tot 1 januari 2021 de tijd om het mbo-diploma volledig af te maken.

LetsCo
LetsCo kan deze leerlingen die tegelijkertijd kampen met letselproblematiek ondersteunen door ze zo goed mogelijk voor te bereiden op de examens. Denk hierbij aan het maken van een leerplanning die gebaseerd is op het energieniveau van de cliënt, of het verminderen van het stressniveau door coaching. Ook het inhoudelijk versterken van de kennis, zoals bijvoorbeeld door bijles, is een manier om de slagingskans te vergroten. In sommige gevallen zijn voorzieningen waar de leerling recht op heeft, nog niet georganiseerd. Afstemming met de onderwijsinstelling kan in dit geval zinvol zijn voor het toekennen van bijvoorbeeld extra tijd.
Ook kan LetsCo bemiddelen met de (nieuwe) onderwijsinstelling over het niet behalen van een positief BSA, of het afronden van het mbo terwijl de cliënt wil starten op het hbo. Een strakke prioritering en planning is daarbij nodig.

Hbo en wo

Van de hogescholen en universiteiten wordt verwacht dat zij studenten die vanwege corona(maatregelen) niet kunnen deelnemen aan onderwijsactiviteiten de gelegenheid krijgen op een later moment, of op een andere wijze aan de activiteit deel te nemen. Bijvoorbeeld door colleges online te geven. Het is aan de instellingen om hier vorm aan te geven op een manier die het meest passend is. Als alternatieven niet mogelijk zijn, wordt naar een passende oplossing gezocht. Dit geldt ook voor (digitale) toetsing.

Door de maatregelen rondom het coronavirus kan het voorkomen dat studenten vertraging oplopen en hierdoor niet hun bindend studieadvies behalen. Met universiteiten en hogescholen is afgesproken dat studenten die door de coronamaatregelen hun bindend studieadvies (BSA) niet halen, de mogelijkheid krijgen om de norm voor het BSA in het volgend studiejaar te halen. De instelling kan dit op verschillende manieren vormgeven.
De locaties van hoger onderwijsinstellingen hoeven niet te sluiten. Afhankelijk van het instellingsbeleid, kan de bibliotheek dus nog open zijn voor studenten. Ook is er een uitzondering gemaakt voor sommige eindtoetsen, zoals de verdediging van scripties en promoties en andere eindexamenactiviteiten waarbij fysieke aanwezigheid nodig is.

Voor studenten die vanwege corona(maatregelen) niet kunnen deelnemen aan activiteiten als een selectiedag of studiekeuzecheck, moet de onderwijsinstelling, voor zover mogelijk, zorgen voor een andere mogelijkheid. De aanmelddeadline wordt verschoven van 1 mei naar 1 juni. Dat geeft aankomend studenten meer ruimte.
De uitkomsten van de numerus fixusopleidingen zijn inmiddels al bekend. Voor alle opleiding met een selectieprocedure hebben zij tot uiterlijk 15 juni om selectieprocessen af te ronden.

LetsCo
LetsCo kan studenten die dreigen hun BSA niet te halen, ondersteunen in de afstemming met de onderwijsinstelling en verder inhoudelijk ondersteunen. Denk hierbij aan het maken van een leerplanning die gebaseerd is op het energieniveau van de client, of het verminderen van het stressniveau voor coaching. Ook het inhoudelijk versterken van de kennis, zoals bijvoorbeeld door bijles, is een manier om de slagingskans te vergroten. In sommige gevallen zijn voorzieningen waar de leerling recht op heeft, nog niet georganiseerd. Afstemming met de onderwijsinstelling kan in dit geval zinvol zijn, bij het toekennen van bijvoorbeeld extra tijd.
Studenten die onvoldoende informatie hebben voor het kiezen van een studie, kunnen bij LetsCo terecht voor een studiekeuzeadvies om een keuze te vergemakkelijken of te bevestigen.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.