Het coronavirus, het mbo, hbo en wo en letsel

Collegejaar 2020-2021

Het coronavirus heeft impact op iedereen. Voor de een is het een tijd om te vertragen en te rusten, voor de ander resulteert het in veel onzekerheid nu en twijfel over de toekomst. De kans op extra studievertraging is in deze tijd groot, hoewel er tegelijkertijd meer ruimte dan ooit is om individuele afspraken te maken om dit te voorkomen.
Hieronder vind je voor het middelbaar en hoger onderwijs de huidige stand van zaken en de mogelijkheden die wij zien.

Mbo, hbo en wo

In het nieuwe studiejaar zijn er weer meer onderwijsactiviteiten op onderwijsinstellingen. Er wordt echter wel zo veel mogelijk onderwijs op afstand gegeven. In het middelbaar- en hoger onderwijs mogen praktijklessen, toetsing en begeleiding van kwetsbare studenten (voor zover dit online niet lukt) op school plaatsvinden. Lessen en colleges worden gespreid over de week en de dag, zodat studenten gespreid kunnen reizen van en naar de instelling. Deze onderwijsactiviteiten kunnen ook in de avond plaatsvinden. De instelling informeert studenten over de aangepaste roosters en de spreidingsregels per instelling of regio.

Mbo-scholen hebben tot 12 maanden na de start van de opleiding (bij meerjarige opleidingen) de tijd om een bindend studieadvies (BSA) te geven. Het positief of negatief bindend studieadvies kan pas gegeven worden wanneer er over de hele linie voldoende beeld is over de studievoortgang en de school hierbij de persoonlijke omstandigheden van de student betrekt. Het feit dat de student onvoldoende studievoortgang heeft geboekt vanwege de coronamaatregelen, en daardoor niet alle resultaten heeft behaald, is zo’n omstandigheid.

Studenten die in het hoger onderwijs door de coronamaatregelen hun BSA niet halen, mogen die in het volgend studiejaar halen. De hogeschool of universiteit beslist zelf hoe zij omgaat met het BSA. Een opleiding kan bijvoorbeeld het BSA voor alle studenten uitstellen naar het tweede jaar. Of andere richtlijnen vaststellen voor studenten die het BSA niet halen.

Stages en examens in het middelbaar en hoger beroepsonderwijs gaan zoveel mogelijk door. In veel gevallen zal dat praktisch niet mogelijk zijn. De school beoordeelt of de leerdoelen en praktijkopdrachten afgerond zijn. Als dit niet het geval is moet de student de stage in principe later inhalen. Dit kan voor studenten leiden tot een langere studieduur.

Er moet 1,5 meter afstand worden gehouden tussen studenten onderling en tussen studenten en onderwijspersoneel. Bij klachten blijft de student thuis. Wanneer de student tot de risicogroep behoort kan hij/zij bij de instelling informeren naar de onderwijsmogelijkheden.

LetsCo

Jongeren met letsel zullen dus niet het reguliere middelbaar- of hoger onderwijs volgen. Ten opzichte van afgelopen half jaar zullen zij, zoals het er nu uitziet, veranderingen ondervinden vanwege corona.
Studenten volgen onderwijs dus met name op afstand en als het fysiek plaatsvindt dan gebeurt dat op een aangepaste manier: klassen worden gehalveerd en zullen bijvoorbeeld om de week les hebben. Ook worden lessen gegeven in de avond, maar voor iedere onderwijsinstelling is dit anders.

Voor sommige cliënten betekent minder fysiek les, meer rust. De prikkels vanuit een klas en de druk om aanwezig te zijn worden minder. Echter sommige cliënten hebben veel meer behoefte aan structuur en contact om beter te kunnen leren. Voor hen kan dit nadelig uitpakken. Het is dan zaak om te onderzoeken waar de behoefte van de student ligt, en samen met de onderwijsinstelling te zoeken naar maatwerkoplossingen die werken.

In sommige gevallen zijn voorzieningen waar de leerling recht op heeft, nog niet georganiseerd. Afstemming met de onderwijsinstelling kan in dit geval zinvol zijn voor het toekennen van bijvoorbeeld extra tijd bij (online) toetsen. Het creëren van begrip voor de situatie van de client, middels het letselprofiel en gesprekken, kan dan tevens een goede start van een samenwerking tussen student en onderwijsinstelling bewerkstelligen. Tevens zal dan de invloed van corona besproken worden, en uitgezocht worden hoe de onderwijsinstelling de student verder kan ondersteunen.

LetsCo kan leerlingen die kampen met letselproblematiek ondersteunen door ze zo goed mogelijk voor te bereiden op de toetsmomenten. Denk hierbij aan het creëren van overzicht en structuur: het maken van een leerplanning die gebaseerd is op het energieniveau van de cliënt, of het verminderen van het stressniveau door coaching en de inzet van het signaleringsplan. Ook het inhoudelijk versterken van de kennis, zoals bijvoorbeeld door bijles of het aanleren van leermethodieken, is een manier om het succes te vergroten.

De interventies die ingezet worden, verschillen per cliënt. Alles wat georganiseerd wordt is maatwerk en afhankelijk van het type letsel, de onderwijsvorm en de behoefte van de jongere.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.