Het coronavirus, het basisonderwijs en letsel

Het coronavirus heeft impact op iedereen. Voor de een is het een tijd om te vertragen en te rusten, voor de ander resulteert het in veel onzekerheid nu en twijfel over de toekomst. De kans op doubleren is groter, hoewel er tegelijkertijd meer ruimte dan ooit is om individuele afspraken te maken om dit te voorkomen. Hieronder vind je voor het basisonderwijs de huidige stand van zaken en de mogelijkheden die wij zien.

Basisonderwijs

Basisscholen openen vanaf 11 mei de deuren weer. Na een periode van onderwijs op afstand, word er weer fysiek onderwijs geboden met een verkleinde groepsgrootte waarbij kinderen 50% van de tijd naar school gaan. Er wordt uitgegaan van hele dagen onderwijs met een continurooster, om o.a. de haal- en brengmomenten te verminderen. Hoe dit georganiseerd wordt mogen scholen zelf inrichten, en dat zal gecommuniceerd worden met de ouders.
De eindtoets wordt niet afgenomen bij leerlingen in groep 8. Het schooladvies van de basisschool is nu leidend voor het startniveau op de middelbare school. Omdat het schooladvies door de eindtoets niet heroverwogen kan worden, is het belangrijk dat de middelbare school extra scherp gaat controleren of een leerling op de juiste plek zit. Invulling zal later hiervan gegeven worden.

LetsCo

LetsCo kan deze leerlingen en hun ouders helpen te zoeken naar structuur en mogelijk inhoudelijk te ondersteunen wanneer nodig. Echter, het belangrijkst is een vlotte overgang van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs. Afstemming met de nieuwe onderwijsinstelling is dan van groot belang, om tot goede afspraken en regelingen te komen. Zo krijgt de leerling een vliegende start. Voor de leerlingen die dreigen te doubleren is er ruimte om een ‘voorwaardelijke overgang’ te bespreken. Wanneer er ondersteuning is vanuit LetsCo blijken scholen eerder geneigd hieraan mee te werken, omdat de basis vanuit verschillende instanties versterkt kan worden.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.