Het coronavirus, het basisonderwijs en letsel

Schooljaar 2020-2021

Het coronavirus heeft impact op iedereen. Voor de een is het een tijd om te vertragen en te rusten, voor de ander resulteert het in veel onzekerheid nu en twijfel over de toekomst. De kans op doubleren is groter, hoewel er tegelijkertijd meer ruimte dan ooit is om individuele afspraken te maken om dit te voorkomen. Hieronder vind je voor het basisonderwijs de huidige stand van zaken en de mogelijkheden die wij zien.

Basisonderwijs

Kinderen in het reguliere basisonderwijs en het speciaal (basis)onderwijs gaan weer volledig naar school en zullen terugkeren naar het normale schoolrooster. Wel wordt er rekening gehouden met eventuele gespreide breng- en haaltijd om voor voldoende afstand tussen volwassenen te zorgen. Aandacht voor (hygiëne)regels blijft van kracht: de school let erop dat leerlingen vaak hun handen wassen en na school gaat iedereen direct naar huis of de BSO (Buitenschoolse opvang).
Wanneer kinderen weer naar school gaan hoeven zij onderling geen 1,5 meter afstand te houden omdat de kans dat ze corona doorgeven klein is. Kinderen in groep 1 en 2 met alléén verkoudheidsklachten mogen naar school. Voor kinderen in groep 3 of hoger gelden de normale regels voor thuisblijven: bij verkoudheidsklachten of andere klachten die passen bij COVID-19 en/of als een huisgenoot van het kind koorts en/of last van benauwdheid heeft.

LetsCo

Kinderen met letsel zullen weer basisonderwijs kunnen volgen. Ten opzichte van afgelopen half jaar zullen zij, zoals het er nu uitziet, geen grote veranderingen ondervinden vanwege corona.

LetsCo kan leerlingen die kampen met letselproblematiek ondersteunen bij het helpen ontlasten van de leerling, bijvoorbeeld in samenwerking met het revalidatiecentrum, de ouders en de onderwijsinstelling. Hierbij kan gedacht worden aan het naar het aanpassen of spreiden van de belasting, of juist het inhalen van toetsen op momenten die goed bij de behoeften van de leerling passen. Prikkels kunnen worden verminderd, door bijvoorbeeld een andere plek in de klas te organiseren of rustmomenten in te plannen gedurende de dag. Waar nodig wordt de kennis opgehaald middels bijles.
Wanneer er ondersteuning is vanuit LetsCo blijken scholen eerder geneigd hieraan mee te werken, omdat de basis vanuit verschillende instanties versterkt kan worden.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.