Inschrijfdeadline MBO

Deelnemen aan onderwijs is een recht voor elke jongere in Nederland. Sterker nog, in Nederland geldt een kwalificatieplicht (een nadere uitwerking van de al eerder ingevoerde leerplicht). In principe zou het dus nooit zo mogen zijn dat een jongere “thuis zit” en geen onderwijs volgt. Goed, dat is de theorie: uiteraard is de praktijk vaak weerbarstiger. Het is – helaas – een feit dat er, ook in het Nederlandse onderwijssysteem, leerlingen uitvallen. Soms voor korte tijd, soms voor een langere periode. De re-integratie van (tijdelijk uitgevallen) jongeren verloopt bovendien vaak vrij moeizaam. Natuurlijk speelt daarbij de specifieke problematiek die ertoe heeft geleid dat de persoon in kwestie uitvalt een rol. Opvallend vaak blijkt echter ook dat onbekendheid met de wet- en regelgeving het re-integratieproces belemmert of bemoeilijkt.

Letselschadeslachtoffers en starten met een opleiding

De meerderheid van de Nederlandse jongeren volgt na de middelbare school een opleiding in het mbo. Dit kan een entreeopleiding (het vroegere niveau 1) zijn, of een mbo-opleiding niveau 2, 3 of 4. Nu is het kiezen van de juiste opleiding voor veel jongeren al een lastige opgave. Nog lastiger wordt het wanneer een jongere vanwege opgelopen letselschade een tijd “uit de running” is geweest of door bepaalde beperkingen niet elke opleiding meer kan volgen Voor veel mensen zijn de regels die binnen het onderwijs gelden relatief onbekend. Dat kan tot vervelende complicaties in leiden wanneer er naar een passende studie wordt gezocht. Zo gelden er sinds kort (per 1 augustus 2017) aanvullende regels voor het aanmelden bij een mbo-opleiding. Een van de belangrijkste veranderingen is een aanmelddeadline die naar voren is gehaald. Noodzakelijk om daarvan op de hoogte te zijn voor iedereen die zich inzet om een jongere weer mee te laten draaien in het onderwijssysteem. En voor de jongere zelf uiteraard.

Mbo: de regels sinds 1 augustus 2017 gelden

Bij het keuze- en inschrijfproces met betrekking tot een mbo-opleiding is één van de belangrijkste zaken waar rekening mee gehouden moet worden de inschrijfdeadline die is ingesteld. Simpelweg komt het hierop neer: aanmelden moet uiterlijk op 1 april. Meldt een student zich later aan dan heeft hij geen recht op toelating en mag de school hem weigeren. Het studiejaar 2018-2019 is het eerste jaar waarvoor deze regeling geldt. Kortom: vanaf nu is dit aan de orde! Wanneer een student zich op tijd heeft aangemeld mag hij zijn opleidingskeuze overigens op een later moment nog wijzigen. Bijvoorbeeld wanneer hij er tijdens een gesprek met de opleiding achter komt dat de eerste keuze toch niet goed bij hem past.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.