Feuilleton deel 4: het vaststellen van de schadevergoeding

Dagelijks raken er in Nederland een behoorlijk aantal jongeren ernstig gewond terwijl zij deelnemen aan het verkeer. Hoewel de aantallen uiteraard per jaar een beetje fluctueren kan er op basis van de beschikbare gegevens gesteld worden dat dagelijks circa 15 jongeren zwaargewond raken bij een verkeersongeval. Voor jongeren die dit overkomt verandert het leven letterlijk in één klap. Om een beeld te schetsen van de gevolgen van een ernstig verkeersongeval gaan we hier in een fictief verhaal de belangrijkste momenten langs waarmee een jong letselschadeslachtoffer wordt geconfronteerd.

De schadevergoeding

De belangenbehartiger heeft met Karel en zijn ouders gesproken. Nu is het tijd om de schade zo volledig mogelijk in beeld te krijgen. Om dit helder te krijgen maakt de belangenbehartiger een zogenaamde schadestaat op. Hierin staan de verschillende componenten van de schade die Karel heeft geleden.

Dat klinkt misschien nogal ingewikkeld, maar het betekent niets anders dan dat er een opsomming gemaakt wordt van de verschillende soorten schade. Zo is bijvoorbeeld de fiets van Karel kapotgegaan en ook zijn telefoon is tijdens de aanrijding beschadigd. Dit zijn schadecomponenten waarbij het niet om erg grote bedragen gaat. Er zijn natuurlijk ook schadecomponenten waarbij het om veel meer geld gaat. Denk hierbij aan de medische kosten, het verlies aan zelfredzaamheid (als je plat ligt kan je niet voor jezelf zorgen), en het feit dat Karel op dit moment zijn bijbaan niet uit kan voeren en dus loon misloopt.

Vooral op het gebied van lichamelijk letsel kan het geregeld nogal lang duren voordat er helemaal duidelijk is hoe groot de schade is. Gelukkig hoeft Karel zich hier zelf niet al te veel mee bezig te houden. De belangenbehartiger van Karel blijft hier namelijk over in contact met de verzekeraar van de aansprakelijke partij. Zolang er nog geen medische eindtoestand is ontstaan kan er schade zijn die Karel vergoed moet krijgen en die pas op een later moment (bijvoorbeeld tijdens de revalidatie) aan het licht komt.

In het geval van Karel kan het allemaal dus nog wel even gaan duren. Zolang hij nog aan het herstellen is kan de medische eindtoestand nog niet worden vastgesteld. Die toestand is er namelijk pas (in het gunstige geval) als Karel volledig is hersteld, of (in een ongunstig geval) als de verwondingen niet meer erger, maar ook niet beter worden. Vanwege het feit dat dit allemaal lang kan duren worden er meestal zogenaamde voorschotten uitbetaald. Het is namelijk niet de bedoeling dat Karel (of zijn ouders) allerlei kosten zelf moet voorschieten. Pas wanneer de definitieve schadeclaim is ingediend en er een vaststellingsovereenkomst tussen Karel en de verzekeraar van de aansprakelijke partij is opgesteld en getekend is de letselschadezaak van Karel financieel afgerond. De voorschotten die al eerder werden uitgekeerd worden dan natuurlijk verrekend met de uiteindelijke schadevergoeding die Karel krijgt uitgekeerd. Karel maakt zich hier op dit moment niet zo heel druk over. Hij vraagt zich eigenlijk vooral af hoe het nu met zijn opleiding verder moet. Lessen volgen met een dijbeenbreuk lijkt hoe dan ook onmogelijk. Plotseling is hij heel bang dat hij blijft zitten, of zelfs moet stoppen met zijn opleiding…

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.