Feuilleton deel 3: de belangenbehartiger

Dagelijks raken er in Nederland een behoorlijk aantal jongeren ernstig gewond terwijl zij deelnemen aan het verkeer. Hoewel de aantallen uiteraard per jaar een beetje fluctueren kan er op basis van de beschikbare gegevens gesteld worden dat dagelijks circa 15 jongeren zwaargewond raken bij een verkeersongeval. Voor jongeren die dit overkomt verandert het leven letterlijk in één klap. Om een beeld te schetsen van de gevolgen van een ernstig verkeersongeval gaan we hier in een fictief verhaal de belangrijkste momenten langs waarmee een jong letselschadeslachtoffer wordt geconfronteerd.

De belangenbehartiger

Het bezoek dat door de medewerker van Slachtofferhulp aan Karel en zijn ouders is gebracht heeft een hoop duidelijk gemaakt. In die zin: ze kunnen zich opmaken voor een hoop (juridisch) getouwtrek, en ook met de school van Karel zullen er de nodige afspraken moeten worden gemaakt. De ouders van Karel besluiten dan ook om op zoek te gaan naar een belangenbehartiger, zoals Slachtofferhulp hen heeft aangeraden. Dat is nog niet zo heel eenvoudig. Op internet adverteren ongelofelijk veel belangenbehartigers die natuurlijk allemaal zeggen dat zij de beste partij zijn om de belangen van een letselschadeslachtoffer te behartigen. Gelukkig hebben de ouders van Karel één tip goed onthouden: ze moeten eerst maar eens op de site van De Letselschade Raad kijken. Dit is een onafhankelijke organisatie waarbij vrijwel alle partijen zijn aangesloten die iets te maken hebben met letselschadezaken.

Op de website van de Letselschade Raad vinden Karel en zijn ouders veel nuttige informatie. Zo wordt daar heel duidelijk gesteld dat je als letselschadeslachtoffer het best even in het Register Letselschade kunt kijken. Hierin staan belangenbehartigers van wie de kwaliteit regelmatig getoetst wordt. Op die manier mag een consument erop vertrouwen dat een belangenbehartiger een echte professional is die weet wat het slachtoffer van hem of haar verwacht.

Karel en zijn ouders komen er al snel achter dat er heel wat belangenbehartigers in Nederland actief zijn. Ze besluiten er maar gewoon een uit het Register Letselschade te kiezen; een belangenbehartiger die bovendien een beetje bij hen in de buurt zit. Dat is wel zo praktisch. Al snel is het contact gelegd. De belangenbehartiger biedt zelfs aan om thuis langs te komen. Voor Karel is dit erg fijn. Hij kan zelf zijn bed nog niet uit, maar hij wil natuurlijk wel weten wie zijn belangen gaat behartigen.

In het gesprek legt de belangenbehartiger uit wat de gang van zaken nu gaat worden. In eerste instantie zal hij de schade voor Karel gaan verhalen. Om dat te kunnen doen moet er eerst bewezen worden dat Karel daadwerkelijk schade heeft geleden. Dat is in dit geval gelukkig niet zo lastig. Het proces-verbaal van het ongeval spreekt voor zich. Dat de schade die Karel heeft opgelopen het gevolg is van het ongeval is hierdoor ook duidelijk. Wat een stukje lastiger is, dat is om een bedrag op de totale schade te plakken. Hiervoor zal de belangenbehartiger van Karel in gesprek gaan met de verzekeringsmaatschappij van de aansprakelijke. In dit geval is dat de dame die Karel heeft aangereden. Wat al wel duidelijk is, dat is dat Karel waarschijnlijk niet alle schade vergoed krijgt. Hij was namelijk gedeeltelijk zelf schuldig aan het ongeval doordat hij op zijn fiets door het rode verkeerslicht reed. Karel zal nu even af moeten wachten totdat zijn belangenbehartiger met meer informatie komt. Ondertussen heeft hij al een afspraak staan met een revalidatiearts.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.