Betalen per studiepunt. Doorbraak voor letselslachtoffers?

Tegenwoordig doet de slogan “leven lang leren” het erg goed. Met name in politiek Den Haag is het een gevleugelde uitspraak. Het idee is dat elke Nederlander de mogelijkheid krijgt om zich gedurende lange tijd (zijn leven lang) te blijven ontwikkelen. Het gaat hierbij voornamelijk om ontwikkeling door studie en bijscholing. In het verlengde van leven lang leren zijn er stappen gezet die betrekking hebben op het zogenaamde “flexstuderen”. De eerste experimenten met flexibel studeren zijn inmiddels achter de rug en de resultaten lijken bevredigend. Bijzonder interessant natuurlijk voor een meerdere doelgroepen. Vooral voor diegene voor wie flexibiliteit tijdens de studie geen luxe, maar pure noodzaak is. Letselschadeslachtoffers die met lichamelijke of mentale klachten kampen bijvoorbeeld.

Succesvolle experimenten op de UvA en Windesheim

Begin 2017 werd er toestemming gegeven om te experimenteren met het zogenaamde “flexstuderen”. Concreet hield dit in dat studenten die aan dit experiment meededen niet meer het volledige collegegeld voor een collegejaar te betalen, maar slechts een bepaald bedrag per vak dat daadwerkelijk gevolgd wordt. Onderwijsinstellingen waar dit experiment werd uitgevoerd waren de Universiteit van Amsterdam (UvA) en de Hogeschool Windesheim (Zwolle). Windesheim heeft inmiddels een eerste tussenevaluatie van het experiment uitgevoerd. Hieruit blijkt dat deze vorm van studeren leidt tot minder studie-uitval. De “eerste bevindingen tonen aan dat we met dit experiment voorzien in een behoefte” aldus voorzitter van het College van Bestuur Henk Hagoort van de Hogeschool Windesheim. Ook studentenorganisaties zijn enthousiast. “Wij zien graag dat de pilot uitgebreid wordt, zodat zo veel mogelijk studenten de kans krijgen om hun studie succesvol af te ronden” zegt Rhea van der Dong, voorzitter van het Interstedelijk Studenten Overleg, daarover.

Belangrijke ontwikkeling voor studenten met een functiebeperking

Flexibiliteit is voor veel studenten prettig, maar voor studenten met een functiebeperking kan flexstuderen – mits dit op termijn door alle onderwijsinstellingen wordt omarmd – echt het verschil maken tussen definitief uitvallen of op termijn een diploma halen. Studenten die – bijvoorbeeld als gevolg van een ongeval – beperkingen ervaren krijgen dankzij flexibel studeren veel meer mogelijkheden. In veel gevallen is het immers niet mogelijk om het volledige curriculum nominaal te volgen terwijl het volgen van 1 of 2 vakken qua belastbaarheid wel tot de mogelijkheden behoort. Dat studenten dankzij deze nieuwe vorm van studeren minder kans hebben om (definitief) uit te vallen is allereerst voor de student in kwestie erg prettig. Maar ook andere partijen die betrokken zijn bij de afwikkeling van een letselschadezaak varen natuurlijk wel bij een positief studievervolg van een letselschadeslachtoffer.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.