Vastgelopen in
onderwijs na letsel?

 

Wij helpen je verder.

Neem contact op voor de mogelijkheden

LetsCo – verder na letsel

Het schoolgaande letsel-slachtoffer helpen. Dat kan met de expertise van LetsCo – verder na letsel. Als enige in zijn soort is LetsCo gespecialiseerd in het verder helpen van jongeren met letselproblematiek die vastlopen op het gebied van onderwijs. Complexe, risicovolle casussen worden helder en beïnvloedbaar met tussenkomst van LetsCo. Want wij begrijpen de uitdagingen waar de jongere mee te maken heeft, terwijl ontwikkeling, groei en belangrijke keuzes binnen het onderwijs centraal staan. 

Gelukkig heeft LetsCo de specialistische kennis en benodigde ervaring in huis om de jongere praktisch en mentaal te ondersteunen in zijn of haar specifieke behoefte. Met onafhankelijke, maatwerk trajecten ontzorgt de LetsCo onderwijsexpert jou in het verder helpen van jonge letselschade-slachtoffers, zodat uitval en vertraging voorkomen kan worden en herstel ondersteund wordt. Want, jij wil het beste voor je cliënt. Onze tevreden cliënten en terugkerende klanten zijn het bewijs van ons succes. Na één traject met LetsCo zien we je terug.
Onze kwaliteit wordt gewaarborgd door het Nationaal Keurmerk Letselschade (NKL). Met dit keurmerk heeft LetsCo bewezen een professionele en betrouwbare partner te zijn en te voldoen aan de hoge eisen die De Letselschade Raad stelt. Slachtoffers van letselschade kunnen erop vertrouwen dat partijen met dit keurmerk integer en deskundig te werk gaan. Het keurmerk geeft aan dat dienstverleners zich houden aan de kwaliteits- en gedragsregels die binnen de letselschadebranche zijn opgesteld. Na een uitgebreide audit oordeelde De Letselschade Raad dat LetsCo dit keurmerk verdient en voldoet aan de gestelde eisen.
Wil je ook het beste voor je cliënt? Neem dan vrijblijvend contact op met de letsel-onderwijsdeskundige uit je regio of info@verdernaletsel.nl. Heb je nog geen concrete zaak, maar wil je graag van ons op de hoogte blijven? Volg ons dan op LinkedIn en meld je aan voor de nieuwsbrief.

Casuïstiek

CASE I

Een basisschoolleerling van 9 jaar valt van speeltoestel. Hoofdpijn en concentratieproblemen zijn het gevolg. Kans op achterstanden op school is daarom groot.

CASE II

MBO-scholiere van 17 jaar wordt op fietspad geschept door een auto. Daardoor kan ze mogelijk haar praktijkstage niet vervolgen.

CASE III

VWO-scholier van 14 jaar wordt met fiets aangereden. Risico op doubleren door absentie erg hoog.

Diensten

LetsCo – verder na letsel heeft specialistische kennis en benodigde ervaring in huis om jongeren praktisch en mentaal te ondersteunen in zijn of haar specifieke behoefte. Onze maatwerktrajecten worden met zorg samengesteld, zodat voor iedere client in Nederland de juiste, passende interventie ingezet kan worden om het beste resultaat te bewerkstelligen om uitval en vertraging te voorkomen.

Met tevredenheid zijn trajecten afgerond, waarbij diploma’s werden gehaald, studiekeuzes werden gemaakt, angsten zijn verminderd, herstel werd bevorderd en motivatie werd teruggevonden. Al deze trajecten hebben gemeen dat ze onafhankelijk zijn en een gedegen plan van aanpak kennen met heldere afspraken, termijnen en doelstellingen.

 • B beschikbaar voor basisonderwijs
 • M beschikbaar voor middelbaar onderwijs
 • V beschikbaar voor vervolgonderwijs (mbo, hbo, wo)

Specifieke examenvoorbereiding, rekening houdend met het letsel.

VM

Begeleiding of bijles, rekening houdend met het letsel.

VMB

Aanleren van adequate leer-/studievaardigheden, rekening houdend met het letsel.

VMB

Ondersteuning aan ouders en jongeren bij het aanvragen van extra (onderwijs)zorg, afgestemd met onderwijsinstelling.

VMB

Jongeren her-activeren door middel van coaching en hulp bij energieverdeling.

VMB

Leerkrachten en andere betrokken adviseren en communiceren over de gevolgen van het letsel.

VMB

Bemiddeling tussen ouders, onderwijsinstelling, jongere, verzekeraar en belangenbehartiger.

VMB

Het aanleren van plannen en hulp bij daadwerkelijk plannen, rekening houdend met het letsel.

VM

Begeleiding die erop is gericht om de klachten weer hanteerbaarder te maken.

VMB

Advies bij schoolkeuze en de begeleiding bij de eventuele overstap naar een andere onderwijsinstelling.

VMB

Begeleiding bij het uitwerken en afronden van de eindscriptie.

V

Bieden van hulp bij het vinden van een stageplek, rekening houdend met het letsel, en ondersteuning bij het doorlopen van die stage.

V

Adviseren van en begeleiden naar een passende studiekeuze, meestal naar aanleiding van een toekomstoriëntatie-traject.

VM

Uitvoeren van een traject waarbij een gewenste schoolloopbaan geschetst wordt, rekening houdend met eventuele gevolgen van letsel.

VMB

Ons netwerk

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven over de ontwikkelingen binnen LetsCo – verder na letsel? Meld je dan hier aan voor onze nieuwsbrief en volg ons op LinkedIn!

  Over ons

  De letsel-onderwijsdeskundigen van LetsCo – verder na letsel zijn zeer ervaren in het begeleiden van jongeren. Met expertise van en passie voor de psychologie, onderwijs en ontwikkeling kunnen zij als geen ander de jongeren helpen bij hun uitdagingen. Iedereen is verantwoordelijk voor zijn of haar eigen regio, waardoor LetsCo landelijk kan opereren.

  De binnendienst biedt volledige ondersteuning op inhoud en uitvoering aan de collega’s in het veld. Zo helpen zij de letsel-onderwijsdeskundigen om de begeleidingstrajecten succesvol uit te voeren vanuit het kantoor in Baarn.

  Actueel

  Corona en basisonderwijs​

  Er is veel te doen rondom corona. De uitzonderlijke situatie brengt veel onzekerheden met zich mee voor basisschoolleerlingen. Gelukkig word het steeds duidelijker wat het plan is in het primair onderwijs. LetsCo heeft al deze informatie verzameld en uitgewerkt.

  Juist in deze tijd is er door individuele afspraken en passende interventies veel mogelijk om achterstanden en vertragingen te voorkomen.

  Corona en voortgezet onderwijs​

  Er is veel te doen rondom corona. De uitzonderlijke situatie brengt veel onzekerheden met zich mee voor scholieren. Gelukkig word het steeds duidelijker wat het plan voor het voortgezet onderwijs. LetsCo heeft al deze informatie verzameld en per onderwijsvorm uitgewerkt.

  Juist in deze tijd is er door individuele afspraken en passende interventies veel mogelijk om achterstanden en vertragingen te voorkomen.

  Corona en middelbaar en hoger onderwijs

  Er is veel te doen rondom corona. De uitzonderlijke situatie brengt veel onzekerheden met zich mee voor scholieren. Gelukkig word het steeds duidelijker wat het plan voor het voortgezet onderwijs. LetsCo heeft al deze informatie verzameld en per onderwijsvorm uitgewerkt.

  Juist in deze tijd is er door individuele afspraken en passende interventies veel mogelijk om achterstanden en vertragingen te voorkomen.